Դասընթացներ

Կիսվել

Համակարգչային գրաֆիկա-CorelDraw 15, PhotoshopCSS

 

Համակարգչային գրաֆիկայի հիմքն են կազմում վեկտորային գրաֆիկայի CorelDRAW 14 և ռաստրային գրաֆիկայի Adobe Photoshop ծրագրերի նորագույն տարբերակների հիմնական հնարքների ուսուցումը: Ուսումնասիրվում են գրաֆիկայի վահանակի գործիքները, գույնի հետ աշխատանքի  հիմունքները, կատարվում է գրաֆիկական օբյեկտների ստեղծում և ձևափոխություն, ֆոտո նկարների խմբագրում և սինթեզ: