Դասընթացներ

Կիսվել

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

 

 

Հաշվապահական դասընթացը    ներառում է

 

  1. Հաշվապահական հաշվառում
  2. Հարկային օրենսդրություն
  3. Փաստաթղթավորում

 

Հաշվապահական դասընթացը սկսնակների համար բաղկացած է 3 փուլից:

Դասընթացը ներառում է

  • հաշվապահական հաշվառում (ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառում հաշվային պլանի կիրառումով),
  • հարկային օրենսդրություն (բոլոր հարկատեսակները),
  • աշխատանքային օրենսդրություն (կադրային գործ),
  • օրենքներում փոփոխությունների քննարկում,
  • փաստաթղթավորում (սկզբնական փաստաթղթերի լրացում, գրանցամատյաններ և հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվետվություններ),
  • գործնական աշխատանք, որի ընթացքում կազմավորվում է նոր կազմակերպություն (քննարկվում են ստեղծման հետ կապված բոլոր մանրամասները), ընդունվում են աշխատողներ, կազմակերպվում է արտադրություն, (որի հաշվառումն ու վարումը հաշվապահության մեջ ամենածավալունն ու բարդն է) վաճառվում է պատրաստի արտադրանքը, հաշվվում բոլոր տեսակի ծախսերն ու եկամուտները, ստանում կազմակերպության ֆինանսական արդյունքը (շահույթ կամ վնաս) և այդ ամենի հետ լրացվում են բոլոր անհրաժեշտ սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը, գրանցամատյաններն ու հարկային մարմիններին ներկայացվող հաշվետվությունները:

Դասընթացները լինում են անհատական և խմբային: Փոքրաքանակ խմբերի (2-3 հոգի) նպատակը նաև խմբերում բարձր որակ ապահովելն է:

 

Կրթահամալիրում ուսուցանում են հաշվապահական 1C և Հ.Ծ. համակարգչային հաշվապահական ծրագրերը:


Վերապատրաստում ենք նաև գործող հաշվապահների: